A A A A A

Verš ze dne

Nehemjáš 1:11
ach, Pane, kéž je, prosím, tvé ucho pozorné k modlitbě tvého nevolníka a k modlitbě tvých nevolníků, již touží mít tvé jméno v úctě, a dopřej dnes, prosím, zdaru svému nevolníku a dej mu dojít soucitu před tváří tohoto muže! Já jsem totiž byl číšníkem královým.