A A A A A

Verš ze dne

Jan 3:20
Vždyť kdokoli páše ničemné věci, světlo nenávidí a ke světlu nepřichází, aby jeho činy nebyly odhaleny,