A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 112:4
( Zajin ) Upřímným vzchází ve tmě světlo, ( Chéth ) je milostivý a soucitný a spravedlivý.