A A A A A

Verš ze dne

Zjevení Janovo 1:8
Já jsem Alfa a Ómega, praví PÁN, Bůh, jenž je a jenž byl a jenž má přijít, Všemocný.