A A A A A

Verš ze dne

Jan 1:1
Na počátku bylo Slovo, i bylo to Slovo u Boha, a to Slovo bylo Bůh;