A A A A A

Verš ze dne

Židům 2:17
patřilo se mu tudíž být po všech stránkách připodobněnu bratrům, aby se mohl stát soucitným a věrným veleknězem ve věcech týkajících se Boha, k tomu, aby byl s to u činit zadost za hříchy lidu.