A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 69:30
chci Boží jméno velebit písní a zvelebovat ho děkováním;