A A A A A

Verš ze dne

Římanům 15:4
Ano, kolik věcí bylo prve napsáno, byly napsány k poučení našemu, abychom skrze vytrvalost a skrze povzbuzení Písem měli naději.