A A A A A

Verš ze dne

Římanům 15:1
My však, kteří jsme silní, jsme povinni slabosti nesilných nést a ne se zalibovat sami sobě;