A A A A A

Verš ze dne

2 Tesalonickým 1:3
Jsme povinni za vás, bratři, vždy Bohu děkovat tak, jak je důstojno, protože vaše víra nadmíru roste a vzájemná láska každého jednotlivce z vás se množí,