A A A A A

Verš ze dne

2 Mojžíšova 20:2
Tvým Bohem jsem já, Hospodin, jenž jsem tě vyvedl ze země Egypta, z domu nevolníků;