A A A A A

Verš ze dne

1 Samuelova 12:15
Jestliže však na hlas Hospodinův poslouchat nebudete a příkazům Hospodinovým se vzepřete, pak bude ruka Hospodinova proti vám, jako proti vašim otcům.