A A A A A

Verš ze dne

Skutky Apoštolské 14:21
a hlásali blahou zvěst onomu městu; i získali jich značně mnoho za učedníky a vrátili se zpět do Lystry a Ikonia a Antiochie