A A A A A

Verš ze dne

Přísloví 19:15
Lenost pohružuje v tvrdý spánek a nedbalá duše hladoví.