A A A A A

Verš ze dne

1 Janův 1:3
co jsme uviděli a uslyšeli, ohlašujeme vám, abyste i vy měli společenství s námi, společenství naše však je nadto s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.