A A A A A

Verš ze dne

Izajáš 29:15
Běda těm, kdo před Hospodinem hluboko zalézají, aby ukryli úmysl, a jejich ž činy, to se děje v temnotě, kteří říkají: Kdo nás vidí a kdo o nás ví?