A A A A A

Verš ze dne

Koloským ၂:၁၅
odzbrojiv knížectví a vrchnosti, vystavil je veřejně na odiv, když je skrze něj vedl v triumfu.