A A A A A

Verš ze dne

Marek 9:23
A Ježíš mu řekl: To to můžeš-li je: můžeš-li uvěřit; tomu, kdo věří, jsou všechny věci možné.