Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Římanům 6:11
Tak i vy sami sebe počítejte za mrtvé hříchu, živé však Bohu v Kristu Ježíši;