A A A A A

Verš ze dne

Ezechiel 38:23
Tak se budu dokazovat velikým a dávat se za svatého uznat a budu poznáván v očích mnohých národů, a no, budou poznávat, že já jsem Hospodin.