A A A A A

Verš ze dne

Židům 12:29
vždyť i náš Bůh je stravující oheň.