A A A A A

Verš ze dne

Jozue 4:23
neboť Hospodin, váš Bůh, vody Jordánu vysušil před vaší tváří, než jste přešli, jako učinil Hospodin, váš Bůh, s mořem Rákosí, jež před naší tváří vysušil až do našeho přejití,