Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Žalmy 130:7
Upírej své čekání, Isráéli, k Hospodinu, neboť u Hospodina je laskavost a hojné je u něho vykoupení