A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 3:3
A le ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, mou slávou a pozdvihujícím mou hlavu!