A A A A A

Verš ze dne

Jozue 3:5
A Jóšua k lidu řekl: Posvěťte se, neboť zítra bude Hospodin vprostřed vás činit divné věci.