A A A A A

Verš ze dne

Jozue 4:24
aby znaly všechny národnosti země ruku Hospodinovu, že ona je silná, aby pojaly Hospodina, vašeho Boha, na všechny dni v úctu.