A A A A A

Verš ze dne

1 Janův 4:18
V lásce není bázně, nýbrž dokonalá láska zahání bázeň ven, protože bázeň s sebou nese trýzeň, a kdo se bojí, není v lásce přiveden k dokonalosti.