A A A A A

Verš ze dne

Židům 10:39
My však nejsme z těch, kdo se stahují zpět k záhubě, nýbrž z víry k zachování duše.