A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 56:4
v Bohu budu velebit jeho slovo, v Boha důvěřuji, nebudu se bát, co mi může učinit maso?