A A A A A

Verš ze dne

Římanům 12:10
v bratrské náklonnosti k sobě navzájem něžně laskaví, v úctě se navzájem předcházejíce,