A A A A A

Verš ze dne

Jozue 1:14
vaše ženy, vaše drobotina a vaše stáda budou zůstávat v zemi, již vám dal Mojžíš na této straně Jordánu, a vy sešikováni budete přecházet před tváří svých bratrů, všichni zdatní hrdinové, a budete jim pomáhat,