A A A A A

Verš ze dne

Galatským ၅:၆
neboť v Kristu Ježíši nic nezmůže ani obřízka ani neobřízka, nýbrž víra projevující svou působnost skrze lásku.