A A A A A

Verš ze dne

2 Korintským 5:17
Je -li tudíž někdo v Kristu, nastalo nové stvoření; staré věci minuly, hle, všechny věci se staly novými,