A A A A A

Verš ze dne

Efezským 4:22
že jste co do prvnějšího chování od sebe odložili starého člověka, jenž podle klamných chtivostí propadá zkáze,