A A A A A

Verš ze dne

Filipským ४:२०
tomu pak, jenž je náš Bůh a Otec, sláva na věky věků. AMÉN.