A A A A A

Verš ze dne

Galatským 4:19
mé dětičky, pro něž opět mám porodní bolesti, než ve vás bude vytvarován Kristus,