A A A A A

Verš ze dne

1 Petrův 4:11
mluví-li kdo - jako sdělení Boží, obsluhuje-li kdo - jako ze síly, jíž dodává Bůh, aby ve všech věcech byl Bůh oslavován skrze Ježíše Krista, jenž má slávu a vládu na věky věků. AMÉN.