A A A A A

Verš ze dne

Jakubův 4:17
Kdo tedy umí konat, co je správné, a nekoná, tomu je to hříchem.