A A A A A

Verš ze dne

Filipským 4:13
vše zvládám v tom, jenž mi dodává moci.