A A A A A

Verš ze dne

Přísloví 20:22
Nechť neříkáš: Chci odplatit zlo; čekej na Hospodina, on ti bude pomáhat.