A A A A A

Verš ze dne

Jan 13:21
Pověděv tyto věci, byl Ježíš v duchu jat nepokojem, i dosvědčil a řekl: Věru, věru, pravím vám, že jeden z vás mě vydá.