A A A A A

Verš ze dne

Jan 13:31
Když tedy vyšel, praví Ježíš: Nyní je Syn člověka oslaven a v něm je oslaven Bůh;