A A A A A

Verš ze dne

Jan 12:46
Já jsem přišel do světa jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal v temnotě;