A A A A A

Verš ze dne

Žalmy 98:1
(Zpěv s hudebním doprovodem.) Zpívejte Hospodinu novou píseň, neboť vykonal divy; vysvobození mu vykonala jeho pravice a paže jeho svatosti.