Verš ze dne

Jakubův 3:13
Kdo[ je] mezi vámi moudrý a rozumný? Ať své skutky prokáže dobrým životem v moudré krotkosti.