Verš ze dne

1 Timoteovi 2:1
Především pak žádám, aby se konaly prosby, modlitby, žádosti a díkůčinění za všechny lidi,