Verš ze dne

Jan 6:20
On pak řekl jim: Jáť jsem, nebojte se.