Verš ze dne

3 Mojžíšova 19:32
Před člověkem šedivým povstaň, a cti osobu starého, a boj se Boha svého, nebo já jsem Hospodin.