Verš ze dne

Římanům 8:37
Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval.