A A A A A

Verš ze dne

Koloským 1:28
Jeho my hlásáme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka vší moudrosti, abychom každého člověka učinili dokonalým v Kristu [Ježíši].