A A A A A

Verš ze dne

Matouš 13:22
A kdo byl zaset mezi trní, je ten, jenž slyší slovo, ale světská starost a klamné bohatství udušuje slovo, takže se stává neplodným.