Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
2 Korintským १३:१४
Pavel apoštol – (ustanovený) nikoliv lidmi ani skrze člověka, nýbrž skrze Ježíše Krista a Boha Otce, jenž ho vzkřísil z mrtvých –