A A A A A

Verš ze dne

Marek 6:49
Ale když oni ho spatřili, jak kráčí po jezeře, vykřikli v domnění, že je to přízrak,